Omwille van de vele vragen die we kregen omtrent onze visie inzake de koersontwikkeling bij olie maakten we deze speciale update.Maandgrafiek 

Bij het bekijken van een grafiek is het steeds nuttig/nodig om eerst uit te zoomen naar het grote plaatje.
We stellen vast dat olie, na een hevige jarenlange daling, stilaan aankomt in een zeer zwaar steungebied, nl de zone 32-25. De RSI op de maandgrafiek vertoont alvast nog net PD (=positieve divergentie) hetgeen er op wijst dat de daling niet meer wordt ondersteund.

Weekgrafiek

Laat ons even inzoomen op de golf C om een mogelijk mooi instappunt te timen. De Elliott Wave analyse geeft aan dat we ons waarschijnlijk in golf V van 5 van C down bevinden. Het welbekende verhaal van de staart van de daling. RSI vertoont ook hier positieve divergentie, hetgeen de telling ondersteunt.


Conclusie


De daling bevindt zich waarschijnlijk in een eindfase, we bevinden ons in een heel sterke steunzone, doch een bevestigde bodem staat er nog niet. 
De zone 32-25 lijkt wel steun te gaan bieden.
Het veiligste is alvast wel om de winst op eventuele shorts te gaan beschermen en geen nieuwe shorts meer in te nemen.

De staart van een beweging laten we steeds liever aan een ander.